Dokumenty do pobrania

Regulamin sprzedaży firmy PROTEKTOR-POLSKA

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

Reklamacja

Formularz zgłoszeniowy reklamacji

Regulamin odsprzedaży palet transportowych firmy PROTEKTOR-POLSKA

Regulamin odsprzedaży palet transportowych

Instrukcja przygotowania palet transportowych do wysyłki

Regulamin odsprzedaży palet transportowych współpracujących z nami firm

Zasady obrotu używanymi paletami w Bruk-Bet Sp. z o.o.

Regulamin obrotu używanymi paletami firmie Xella Polska

Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Instrukcje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia zasad ochrony danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna - Obsługa umów cywilnych (zlecenia i o dzieło)

Klauzula informacyjna - Obsługa umów cywilnych pozostałych