Do pobrania


Sprzedaż

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

Formularz zgłoszeniowy reklamacji

Odsprzedaż palet transportowych

Regulamin odsprzedaży palet transportowych

Zasady obrotu używanymi paletami w Bruk-Bet Sp. z o.o.

Regulamin obrotu używanymi paletami firmie Xella Polska

Instrukcja przygotowania palet transportowych do wysyłki

Dane osobowe

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia zasad ochrony danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna - Obsługa umów cywilnych (zlecenia i o dzieło)

Klauzula informacyjna - Obsługa umów cywilnych pozostałych