Do pobrania

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia zasad ochrony danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna - Obsługa umów cywilnych (zlecenia i o dzieło)

Klauzula informacyjna - Obsługa umów cywilnych pozostałych