Vi erbjuder

Lättbetong

Lättbetong

Vi levererar byggelement för konstruktion av inner- och ytterväggar (enskikts- och flerskiktsväggar), som används i bostad-, industriell- och landskapsbyggande. Vi erbjuder alla tillgängliga komponenter av de sex ledande lättbetongtillverkare: YTONG, TERMALICA, SOLBET, TERMOBET, H + H, PREFABET.

Byggkeramik

Byggkeramik

Vi erbjuder ett brett utbud av byggkeramik som kännetecknas av hög kvalitet. Keramiskt tegel är en produkt som används för att få ett bekvämt rumsklimat. I vårt erbjudande har vi valt ut en polsk produkt, Termoton samt en tjeckisk, Heluz. Båda produkterna garanterar högsta kvalitet och prestanda.

Cement

Cement

Vi erbjuder ett brett utbud av cement. Via konstant teknisk produktionskontroll garanterar vi högkvalitativa produkter som omfattas av standarden EN 197-1 och uppfyller kraven för användning av allmänt bruk.

Bjälklag

Bjälklag

I vårt sortiment erbjuder vi bland annat systemet TERIVA, en modern lösning baserad på innovativt byggmaterial. TERIVA lämpar sig väl för de mest olikartade kraven gällande både bostäder och industribyggnader.

Skorstenssystem

Skorstenssystem

Vi erbjuder moderna skorstenssystem för avgaser från olika uppvärmningsanordningar, gaseldad, olja eller ved. Nu kan vi även erbjuda avgassystem för moderna gaspannor med sluten förbränningskammare.

Gatsten

Gatsten

Vi specialiserar oss på distribution av gatsten, trädgård- och terrassplattor, dekorativa stenar, palissader, trottoarkanter och kantband. Våra produkter kännetecknas av högsta kvalitet, de är robusta mot mekaniska skador, resistenta mot ogynnsamma väderförhållanden och kräver ingen specialvård eller underhåll.